Wat is Muziektherapie?

Muziektherapie is een behandelvorm die valt onder de noemer ‘vaktherapie’. Deze vorm van behandeling richt zich op psychische, sociale en emotionele problemen. Het doel is om deze problemen te herkennen, accepteren, verminderen of op te lossen. Binnen de vaktherapie worden er verschillende muzikale werkvormen aangeboden die je helpen de gestelde doelen te bereiken.

MNK Muziekpraktijk Nienke Kreijkes richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Natuurlijk zal de behandeling van een jongere er anders uit zien dan die van een volwassene. De behandeling wordt aangepast op de hulpvraag van de cliënt. Iedereen met een hulpvraag kan dus in aanmerking komen voor behandeling.

Voorbeelden van hulpvragen:
- Het vergroten van je zelfvertrouwen en assertiviteit
- Het bewust worden en verbeteren van je zelfbeeld
- Grenzen leren aanvoelen en aangeven bij zowel jezelf als bij de ander
- Emotieregulatie; het leren omgaan met gevoelens en emoties en het uiten hiervan
- Het leren omgaan met een trauma en het verwerken hiervan
- Het ontwikkelen, stimuleren en verbeteren van de sociale vaardigheden
- Verlies en rouwverwerking

De werkwijze

Als er sprake is van een hulpvraag, kan jij je aanmelden voor muziektherapie. Na deze aanmelding volgt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin praktische informatie gedeeld wordt en gekeken wordt of er een klik is tussen de cliënt en de therapeut. Deze klik is noodzakelijk om een goede therapeutische werkrelatie aan te kunnen gaan. Vervolgens vinden er twee observatiesessies plaats, waarin de therapeut samen met de cliënt onderzoekt wat het therapiedoel zal worden en hoe zij hier naartoe gaan werken.
Op basis van het intakegesprek en de observatiesessies, stelt de therapeut een behandelplan op. Deze wordt op maat gemaakt. De therapeute, Nienke Kreijkes, werkt namelijk eclectisch. Dit houdt in dat de therapeut zich niet op één stroming of methodiek richt, maar gebruik maakt van verschillende therapieën, behandelwijzen en technieken. Daaruit kiest zij de elementen die het best bij de cliënt en zijn/haar hulpvraag passen.

De praktijkruimte van de therapeut bevindt zich bij haar thuis. Hier beschikt zij over de juiste materialen en doordat het aan huis is, biedt het een vertrouwelijke sfeer waarin ook de cliënt zich thuis kan voelen.
De therapie kan ook op locatie plaatsvinden. Hierbij kan je denken aan therapie aan huis, op school of in jouw instelling. De therapeut beschikt over instrumenten die zij mee kan nemen naar deze locaties. Hierbij kan je denken aan een digitale piano, gitaren, percussie instrumenten e.d.

Zorginstellingen

Naast muziektherapie vanuit huis biedt Nienke Kreijkes ook muziektherapie aan voor zorginstellingen. Met een digitale piano, een gitaar en wat klein percussie komt MNK jullie kant op!
Nienke werkt momenteel in de ouderenzorg, op dag- bestedingen met mensen die niet- aangeboren hersenletsel hebben en met verstandelijk beperkten. Wanneer zij bij een instelling aan de slag gaat, volgen er eerst een aantal observatiesessies. Naar aanleiding van deze sessies, de hulpvraag van de cliënt en de instelling, stelt Nienke Kreijkes een behandeling op. Deze behandeling sluit aan de op de visie van de instelling, maar is vooral ook doelgroep- specifiek en passend bij de cliënt. 
Neem voor meer informatie contact op met Nienke Kreijkes.